Telefon

Alexander Graham Bell 1876-ban alkotta meg a telefon működési elvét és megépítette az első készülékeket, amely egyszerű kezelhetőségének köszönhetően elterjedt kommunikációs eszközzé válhatott. A működésének alapelve, hogy a beszélő hangját elektromos jelekké alakítják, amit vezetéken nagy távolságra lehet továbbítani. Az elektromos jeleket a vétel helyén visszaalakítják hanggá.
A rendszer az üzenetközvetítéshez ugyanazt a két vezetéket használja mindkét irányba. A rendszer fő problémája az adatátviteli sebesség, amelyet elsősorban az emberi beszéd sebessége korlátoz. További problémát jelent a zaj, az elektromos interferencia és az áthallás a vezetékek között. A telefon lehetővé teszi, hogy emberek egymással olyankor is tudjanak beszélgetést folytatni, amikor hallótávolságon kívül tartózkodnak. Ennek természetesen feltétele, hogy mindkét fél rendelkezzen olyan készülékkel, amely a telefonhálózathoz van csatlakoztatva. A telefon ma az élet egyik legalapvetőbb és legismertebb készüléke.

A VOIP (Voice over IP) ip alapú hálózatokon történő hangátvitel, ahogyan a megnevezésében is szerepel. Szokták még ip telefóniának is hívni ezt a technoló-giát, amely alkalmazása esetén a beszélgetés nem a hagyományos telefonvonalon, hanem az ip alapú hálózaton jön létre. Több szabvány is létezik ilyen kommuni-kációra, amelyek közül megemlíteném a legelsőt az NVP-t (Network Voice Protocol), amelyet az ARPANET-re fejlesztettek még ki még a hetvenes években.
Az NVP-nél sokkal fontosabb és egyre ismertebbé válik a SIP (Session Initiation Protocol), amelyet kifejezetten az internetre fejlesztettek ki, egyre több alkalmazás támogatja és a VOIP standard protokolljává vált. Ez a kommunikáció nem csupán hangátvitelt jelent, hanem multimédiás csomagok átvitelét is. Viszont a SIP önmagában nem elég egy beszélgetés megvalósításához, mert csak a csator-nák összekapcsolásához nyújt megoldást. A tényleges adatkapcsolást az SDP (Session Description Protocol), vagy az RDP (Realtime Transport Protocol) végzi. Utóbbi feladata az adatok csomagokra bontása, amelyeket majd UDP (User Datagram Protocol) csomagok formájában továbbít. Ezt követően az SDP a meg-felelő kodek használatával átalakítja az adatot. A SIP sok elemében hasonlít a http protokollhoz.

Hamarosan elindul a telefon szolgáltatásunk is.